9000 Варна, бул. Сливница № 166 А, ет.2, офис 7

+359 (0) 52 600 110

 • Слайд 2
 • Инженеринг

  Предлагаме на нашите клиентите най-съвременните технологии и нововъведения по обезопасяване на всякакви обекти. Изготвените от нас проекти за пожарогасене, пожароизвестяване и димоотвеждане са изпълнени съгласно действащите Български и Европейски норми. Фирмата ни подържа високо ниво на професионализъм, като работи с високо квалифицирани специалисти и проектанти в областта на пожарната защита.
 • Сервиз

  Извършване сервизирано обслужване на: пожароизвестителни инсталации, пожарогасителни инсталации, димоотвеждащи системи, пожарогасители, противопожарни кранове и табла. За извършения сервиз "ДЯЯН" ЕООД издава надлежни документи, гарантиращи годността и работата на сервизираните инсталации.
 • Търговия

  Наред с нашите производствени и инженерни дейности, ние сме сертифицирани дистрибутори на висококачествено противопожарно оборудване. Сред продуктите в нашето портфолио, можете да намерите пожарогасители, противопожарни одеяла, дрехи за пожарникари, компоненти за пожарогасителни системи и други. Пожарогасите, които предлагаме са с търговска марка „ГАРАНТ” и са СЕ сертифицирани, съгласно изискванията за съоръжения под налягане и в съответствие с изискванията по Директива 97/23/EC.
 • Пожарогасителни Прахове

  CARBO® I BC GRIM<br /> HIMIFOS® I ABC-Е<br /> HIMIFOS® I D<br /> CARBO® I BC-Е<br /> HIMIFOS® I ABC-Е PERFECT
 • Пенообразуватели

  DIMILEX AFFF<br /> DIMILEX F<br /> DIMILEX FP AFFF<br /> DIMILEX® CLASS A<br /> DIMILEX TS
 • Проектиране

  Изготвяне проекти по ПБ<br /> Проекти за пожароизвестяване<br /> Проекти за пожарогасене<br /> Проекти за димоотвеждане<br /> Проекти за огнезащита на конструкции