9000 Varna, bul. Slivnitsa 166 A, floor 2, office 7

+359 (0) 52 600 110

Предназначение

Пожарогасителната система е предназначена за гасене на запалвания и пожари  в кухненски  уреди работещи на газ или електроенергия. Системите могат да бъдат внедрени в  съоръжения  на всички  аспирационни системи, защитаващи уредите за приготвяне  хранителни продукти във фритюрници,  скари и котлони, ползващи електоенергия или природна газ.

Начин на Действие

Пожарогасителна система е оборудвана с  топлинни датчици, които се задействат  при зададена/определена/  температура.  След достигане на посочената температура, системата автоматично спира подаването на газ или елетроенергия към уредите и задейства гасителният агент за гасене на пожара. Системата използва гасителният агент при пожари клас F за горими  мазнини  и масла  на   растителна или животинска основа. 

 

ОСНОВНИ ЧАСТИ И ЕЛЕМЕНТИ

1. Бутилка с гасителен агент

2. Датчици температурни за откриване на запалвания

3. Специфични дюзи(струйници)  за гасене на пожар

4. Бутон за ръчен пуск

5. Автоматичен кран за спиране на газта. 

За изготвяне на оферта е необходимо да се вземе под внимание конкретния случай.

About company

WELCOME

Since its establishment in 1996 thanks to successful company management DYAYAN Ltd gained significant market shares in the fire fighting business. The company has its own production plant, warehouses and an auto fleet for fast and reliable transportation. To ensure quality products and services we closely observe and follow the requirements of the European standards. DYAYAN Ltd. constantly develops its sales network to reach more customers and partners in the global market.

Enquiry